Specijalizirajte se za ispitivanje i mjerenje električne energije

Koordinirati prevenciju i nastavak rada epidemija

Od izbijanja koronavirusa, KINGSINE dobro napreduje u prevenciji epidemija, primjenjuje fleksibilan pristup obnavljanju rada, a sada nastavljamo s radom i normalnim životom. KINGSINE u okviru svojih mogućnosti pruža i pomoć drugim zemljama i regijama pogođenim pandemijom .

es (1)

 

Sav posao je efikasan i uredan. Jačamo mrežnu komunikaciju, širimo kapacitet i povećavamo izlaz na razne načine. Prva serija narudžbi za 80 kompleta inteligentnih testnih relejnih serija KF86 isporučena je krajem aprila.

es (2)


Vrijeme objavljivanja: 31. decembra 2020